Маските
         Тук няма да пиша за различните видове маски, ще пиша как реагира Платформата/Матрицата/Системата на публичното разобличаване на уважавани от всички маски. „Дефлорацията” на авторитетите. И за още нещо/нищо...

            

Сатанизъм             Тук накратко ще разкрия основната характеристика на сатанизма през призмата на християнския мироглед. Сатанизма въобще не е това, за което си мислите че е. По принцип избягвах да се занимавам с християнския егрегор, защото нямах енергия да отразявам неминуемите атаки, поради големите ми енергийни течове. Сега ситуацията е променена.

Мечтател
Това е единствената тема в блога ми, която не е писана от мен. Тя е резултата от кореспонденцията с едно красиво Съзнание. За да не я натоварвам с потоците, които ще последват, ще я наричам Ел (съкратено от елохим - още един пласт зад името). Публикувам последното и писмо, защото наистина си заслужава. Ето и писмото:

Финансовата независимостТук накратко ще обясня парадокса „финансова независимост” и защо тази цел не може да бъде постигната, особено от хората опитващи се по един и/или друг начин да създадат печеливша за всички ситуация в Системата. В случая ще използвам опита си от образУванието, което съм завършил - Магистър по Публични финанси. А едно образование е завършено, когато осъзнаеш лъжовността на създадения образ.

Самотата
           Тук реших накратко да пиша за основната причина за Самотата. Защо хората избират да живеят сами? Защо извършват „социално самоубийство”?

Още от Същото... Тук съм решил да пиша накратко за цикъла на повторяемост и защо въобще той съществува. Тази наркомания е най-разпространената на планетата. По този начин хората намират смисъл в живота си и се чувстват значими в собствените си очи и най-вече в очите на другите.

Ограничението


         Повечето от нас разбират значението на концепцията, назована „Игра”. В най-широкия/дълбок смисъл, името на Играта е Ограничение. И докато във другите реалности/ плътности/извънземие ограничението е почти незабележимо и/или достатъчно широко за себеизява, тук на Земята то е стигнало до висотата на екстремно BDSM порно.

Основа на „трансджендърството”В тази статия ще разкрия каква е най-дълбоката причина за това явление, без да прибягвам до нормалното за обикновените  хора отричане или приемане. Всъщност основата може да се опише само в едно изречение - Стремежа на Съзнанието към цялостност. Ще се опитам да разкомпресирам това в няколко страници.

Символа на спиралата            Повода да напиша тази статия са три събития сливащи се в едно цяло. Всъщност това е най-краткото определение за синхроничност. Събитията са една песен, един филм и движещото се изображение на нашата галактика на фона на страницата на „Паралелна реалност”. А цялото разкри същността на символа на спиралата.